DET BETALER SEG ALLTID MED KVALITET

 DET ER LEDDLY SOM VISER DEG LYSET                           I BYTTE MOT LITE ELLER 
 MINDRE GIR VI MER OG MYE

 SIDEN ER UNDER OPPDATERING

LEDDLY`s LYSBEKLEDNING

DET BETALER SEG ALLTID MED BEST KVALITET

"Forskning viser til større omsetning, høyere fortjeneste samt bedre økonomisk velstand for næringer av alle typer og formater er resultatet når belysningen er korrekt sammensatt der kunden er."

Erlend Bjerke

EN EKSTREMT SJELDEN OG UNIK ARBEIDSPLASS HVOR VI FÅR VÆRE MED Å SKAPE MULIGHETER OG HÅP FOR FREMTIDEN. 

PROSJEKTER VI PUSLER MED

Her kan du se våre oppgaver som vi i dag arbeider med hvor forskning og utvikling står i fokus med det mål for øye å være med å bidra til en renere og sunnere verden hvor menneskene samhandler på nye og bedre måter som igjen skal medføre en tryggere, mer sikker, mer smart samt en mer fredsom verden med mindre konflikter, bedre miljø, større besparelser og sunnere, friskere og gladere mennesker.

En mer erfaringsrik verden som tenker på en annen, ny og bedre måte med mindre konflikt, mer komfort, mer glade og mer sunne mennesker er vår lille visjon.


Plantelys fremforsket hos Leddly i Halden Norge for å oppnå best mulig resultat, større avling og bedre kvalitet på alle mulige vekster. 

Oppnå større fortjeneste via fullspekter grolys fra Leddly, da i bytte mot mindre.

Et godt eksempel på hvordan få mer ved å bruke mindre. 


Rett lys til rett tid til rett situasjon er essensielt for å oppnå høy tilfredstillelse, høy produktivitet, mer energi, bedre effektivitet og høyere fortjeneste og økonomisk utbytte for butikker, firmaer, private og offentlige næringer av alle typer og slag.

Det er dette vi i Leddly er best på og vi vil gjerne hjelpe deg.

TRENGER DU OSS?